Wspólnota Betania w Józefowie

Wspólnota kobiet Betania powstała w rok temu w Józefowie. Narodziła się z podwójnego pragnienia.. potrzeby pogłębienia życia wewnętrznego  poprzez medytację Słowa Bożego i modlitwę oraz chęci zaangażowania w życie parafii. Nazwa Betania przypomina nam o domu Łazarza, Marii i Marty. Marii – zasłuchanej i Marty – zapracowanej.

Opiekunem i pasterzem wspólnoty został Ksiądz Proboszcz, zaś miejscem spotkań jest nasz klasztor. Tutaj kobiety znalazły dogodne warunki do modlitwy. Otoczyłyśmy wspólnotę troskliwą opieką, a s. Magdalena wraz z nimi pochyla się nad Bożym Słowem. Wiara w to, że sercem Ewangelii jest Żywy Bóg, pomaga kobietom doświadczyć, iż Słowo Boże jest przestrzenią działania Ducha Świętego w tak odmiennych powołaniach każdej z nich. Poprzez postacie Maryi, Elżbiety, Marii i Marty, samarytanki, jawnogrzesznicy i wielu innych bezimiennych kobiet, Jezus wychowuje je i uczy mądrze pozostawać w sferze Jego woli i misji. To tutaj stają się dla siebie wzajemnie świadkami jak Słowo pokonuje, zmienia, albo jak przegrywa z ludzkim „punktem widzenia”. Każde spotkanie z Biblią to czas łaski, czas dialogu z Bogiem Obecnym. Pragnienie dzielenia się owocami ich medytacji stało się możliwe i realizowane jest na łamach  naszej gazety parafialnej

W każdą środę po Mszy św. wspólnota „siada u stóp Jezusa”, adorując Najświętszy Sakrament. Idąc w ślady Marty, kobiety oddają swój czas i zdolności, przygotowując dekoracje okolicznościowe w kościele parafialnym.

Chętnie uczestniczą w dniach skupienia i rekolekcjach wyjazdowych. Wspólnie świętują i biorą udział w seansach filmowych, dzięki którym pielęgnują przyjacielskie relacje.

«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.»

                                                                                                        /J 6,68/

 

 

Updated: 4 listopada 2017 — 12:07