Zaproszenie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

W związku z obchodami Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ogłoszonego przez Papieża Franciszka, Siostry Dominikanki Misjonarki z Zielonki zapraszają do kaplicy przy ulicy Sienkiewicza 49

  • młodzież i wszystkich, którzy chcą pomodlić sie w intencji młodzieży i Synodu Młodych a także za misje i misjonarzy na godzinną adorację dnia 12.10 o  godz. 20.30
  • dnia 13 października 2019 na “Misyjne Popołudnie z Misjonarkami”

 

Zachęcamy tez do codziennej modlitwy w intencji misji i misjonarzy!

 

Modlitwa Dzieci na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

UKOCHANY JEST POSŁANY

Ojcze Najlepszy, Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego, który sprawia, że tworzymy
jedną Wielką rodzinę Kościoła, gdzie każdy jest misjonarzem.
Pomóż nam przez Ducha Świętego odważnie i radośnie mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać z Panem Jezusem przez miłość
i miłosierdzie. Amen

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Updated: 1 października 2019 — 13:44