Beatifikācijas process

DSC04829T. Jaceks Woroniecki nomira svētuma slavā. Par to licina tie, kuri viņu pazina, kopā ar viņu strādāja, saņēma no viņa palīdzību, vai vienkārši
​bija viņa cišanu liecinieki. Neilgi pēc nāves šīs liecības tika apkopotas cerībā, ka tās kādreiz noderēs beatifikācijas procesā. Ar viņa aizbildniecību ir izlūgtas vairākas žēlastības no Dieva. Pie Tēva Jaceka kapa, kurš atrodas svētā Jaceka baznīcā Varšavā, reizēm var sastapt cilvēkus, kuri tur lūdzās. Ticīgie uz lūgšanu tur pulcējas īpaši viņa nāvesgadadienā – 18. maijā, lai Pateiktos Dievam par šī klosterbrāļa dzīvi un darbības augļiem.
2004. gada 7. decembrī Krakovā tika uzsākts Dieva Kalpa T. Jaceka Woronieciego beatifikācijas process. Tad vēl dzīvi bija viņa dzīves tiešie liecinieki. Tika ievākti liels skairts dokumentu par viņa dzīvi un plašo darbalauku – zinātnē, didaktikā, finansiāli administratīvajā KUL lietās un Ordenī, kas saistījās ar garīgo vadīšanu. Pašreiz pie šīs dokumentācijas tiek strādāts, lai to īsi, konkrēti un visaptveroši varētu iesniegt Apustuliskajai Galvaspilsētai