Studijas noviciātā

Studijas ir viens no galvenajiem pīlāriem dominikāņu garīgumā. Ordeņa devīze ir “Contemplare et contemplata aliis tradere” (kontemplēt un kontemplēto nodot citiem), kas atklāj mūsu studiju izpratni un mērķi.

Pirmkārt – studijas mēs izprotam kā kontemplāciju, tātad ne tik ļoti kā zināšanu ieguve cik iedziļināšanās tajās. Kaut arī…

lai tajās iedziļinātos, tās vispirms ir jāiegūst 

Tāpēc noviciātā ir dažādas lekcijas: Sv. Raksti, Dogmatika, Garīgā dzīve, Liturģija, Misioloģija, Dominikāņu Ordeņa dzīve un garīgums, Kongregācijas vēsture, Dziedāšana, Mūsu Kongregācijas vēsture, Tēva Dibinātāja garīgais mantojums.

Otrkārt, mēs nemācāmies tikai pašu zināšanu dēļ, bet gan tāpēc, lai varētu sludināt tiem, pie kuriem mēs tiksim sūtītas. Tāpēc pie Atklātās Patiesības pamata un Baznīcas mācības mums ir arī “jāstudē pasaule” un jālasa laika zīmes. Tas viss ir tāpēc, lai zinātu ar kādām problēmām mēs saskarsimies nesot Evaņģēliju dažādās grupās un konkrētiem cilvēkiem. Studijas nevar aprobežoties tikai ar sausu kārtējo grāmatu lasīšanu, bet gan tām ir jānoved līdz fascinācijai un apbrīnam, jo, pateicoties tam, to, ko mēs sludinām piesaistīs cilvēku uzmanību. Tieši no studēšanas dzimst SLUDINĀŠANAS PASIJA, kas raksturoja sv. Dominiku.

Bet kāpēc mēs sludinām?
Lai cilvēki, iepazinuši Patiesību, nonāktu līdz pestīšanai,