Apustulāts misijās

Jau no Kongregācijas pastāvēšanas sākumiem, saskaņā ar Dibinātāja – Tēva Jaceka Voroņecka OP ilgām, Mēs atbalstam kristiešus Austrumos ( līdz 1989. gadam PSRS valstīs, tagad bijušajās Padomju savienības valstīs). Lieldienu svētkos, sv. Jaceka svētkos (17 VIII), kā arī katra mēneša 13. datumā mēs lūdzamies šajā nodomā. Šajā pašā nodomā mēs katru nedēļu lūgdamies rožukroni gandarīšanas stājā.

Māsas kalpo:

Ukrainā

Latvijā

Krievijā

Bolīvija

25 gadus kalpojām misijās Argentīnā

Katra no mums caur aicinājumu uz misiju kongregāciju, tiek iekļauta tautu evaņģelizācijas darbā. Baznīcas misiju mēs atbalstām ar:

  • pastāvīgu un regulāru lūgšanu
  • misijas idejas izplatīšanu (informācija, misiju grupu organizēšana)
  • Konkrētu palīdzību un atbalstu misionāriem, tikšanās organizēšanu ar misionāriem
  • darbu misiju centros (Pāvesta Misiju darba centrā un Misiju Formācijas centrā)