Apostolat misyjny

Od początku istnienia Zgromadzenia, zgodnie ze szczególnym pragnieniem Założyciela – O. Jacka Woronieckiego OP, wspieramy chrześcijan na Wschodzie (do 1989 r. w ZSRR, obecnie w krajach byłego bloku komunistycznego). Wszystkie uczestniczymy we Mszy św. za odradzający się tam Kościół: w Wielkanoc oraz w dniu św. Jacka, apostoła wschodnich rubieży (17 VIII), a także 13 dnia każdego miesiąca. W tej samej intencji odmawiamy co tydzień różaniec w postawie pokutnej.

Aktualnie Siostry apostołują:

na Ukrainie

na Łotwie

w Rosji

  • w Orle od 2004 r.
  • w Woroneżu od 2015 r.

w Boliwii

Przez 25 lat pracowałyśmy na misjach w Argentynie.

Każda z nas przez powołanie do Zgromadzenia misyjnego zostaje włączona w dzieło ewangelizacji narodów. Wspieramy działalność misyjną Kościoła przez:

  • stałą, regularną modlitwę
  • animację misyjną (zaznajamianie z tematyką misyjną, prowadzenie grup misyjnych, włączanie się w akcję Kolędników Misyjnych)
  • pomoc misjonarzom, korespondencję i organizowanie spotkań z nimi
  • pracę w biurach misyjnych (Papieskie Dzieła Misyjne, Centrum Formacji Misyjnej)

Numer konta w Polsce na pomoc naszym placówkom misyjnym :
Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi,

Ul. Sienkiewicza 49, 05-220 Zielonka
Nr konta “misyjnego” PLN : 10 1240 6335 1111 0010 1951 5574

( Bank Pekao S.A. O/Wołomin, ul. Miła 8/12; 05-200 Wołomin)
Tytuł płatności   „darowizna na cele kultu religijnego w ….
( np. Oruro w Boliwii, lub w Orle w Rosji itp…….)”

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.