Formacja

  Specyfika życia zakonnego wymaga, by wprowadzać w nie stopniowo, zapewniając czas na przygotowanie do kolejnych etapów, by pomóc w coraz głębszym przeżywaniu konsekracji i odpowiedzialnym podejmowaniu zadań.

Przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów trwa zazwyczaj 3 lata. Obejmuje czas: postulatu (1 rok) i nowicjatu (2 lata).
Przy rozpoczęciu nowicjatu otrzymujemy dominikański habit.
Po 6 latach profesji czasowej składamy śluby wieczyste.

Zapraszamy do odwiedzenia facebooka naszego referatu powołaniowego:

facebook.com/dominikankimisjonarki

 

„Formacja duchowa, doktrynalna i praktyczna trwa przez cale życie zakonne. Wychowanie człowieka nigdy się nie kończy. Bóg kształtuje w nas przez Ducha Świętego podobieństwo do swego Syna…”

(z Konstytucji Zgromadzenia)