Apostolstwo w kraju

Zależnie od potrzeb oraz możliwości i umiejętności Sióstr podejmujemy rozmaite formy ewangelizacji:

KATECHIZACJA

 • w szkołach (licea, gimnazja, szkoły podstawowe)
 • w przedszkolach
 • przy parafiach
 • indywidualna

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW

 • grupowe
 • do przyjęcia sakramentu Eucharystii i bierzmowania
 • indywidualne

NA RZECZ MISJI (NA ZAPLECZU MISYJNYM)

 • w Papieskich Dziełach Misyjnych i Centrum Formacji Misyjnej
 • animacja misyjna w każdym podejmowanym apostolstwie
 • korespondencja z misjonarzami

ANIMOWANIE GRUP RELIGIJNYCH

 • Koła Różańcowe dzieci i dorosłych
 • Koła Misyjne i Biblijne
 • KSM
 • Liturgiczna Służba Dziewcząt
 • Ruch Światło–Życie

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 • przy parafiach
 • organizowanie i koordynowanie działań grup charytatywnych
 • pomoc najbardziej potrzebującym

PRACA W PARAFIACH

 • w zakrystiach
 • jako organistki
 • wśród chorych

REKOLEKCJE

 • prowadzenie w naszych klasztorach rekolekcji dla dziewcząt
 • pomoc w prowadzeniu rekolekcji szkolnych i parafialnych (dzieci i młodzież)
 • wyjazdy na rekolekcje wakacyjne (m.in. Ruch Światło-Życie, misyjne, dla niepełnosprawnych)

UDZIAŁ W PIELGRZYMKACH