Apostolat

Przejęte apostolskim duchem Św. Ojca Dominika by Ewangelię głosić:

  • wszystkim
  • wszędzie
  • na wszystkie sposoby

współpracujemy w budowaniu Królestwa bożego na ziemi pamiętając o słowach Ojca Założyciela, że “nic nie czyni nas tak bliskimi Bogu, jak udział w zbawczej działalności nad duszami, jak współpraca z Nim w zbawianiu bliźnich.”