Studium

”Umiłowanie prawdy, właściwe dla zakonu św. Dominika, nakłada na siostry obowiązek stałej i gruntownej pracy nad rozszerzaniem i uzupełnianiem wiedzy religijnej.”

(z Konstytucji Zgromadzenia)

Pogłębiamy znajomość Bożej Prawdy przez:

  • regularne wykłady podczas formacji podstawowej;
  • studium indywidualne i wspólnotowe;
  • stałe rozważanie Słowa Bożego;
  • systematyczne czytanie duchowe;
  • podejmowanie studiów zgodnych z realizacją celu Zgromadzenia;
  • zapoznawanie się z pisarską spuścizną Założyciela.