Studium w nowicjacie

Studium stanowi szczególny rys duchowości dominikańskiej. Motto Zakonu “Contemplare et contemplata aliis tradere” (kontemplować i przekontemplowaną Prawdę przekazywać dalej) wyraża nasze pojmowanie i cel owego studium.

Po pierwsze – studium rozumiemy jako kontemplację, czyli nie tyle zdobywanie wiedzy, ile jej zgłębianie. Choć…

żeby zgłębiać, trzeba najpierw ją posiadać :)

Dlatego w nowicjacie są wykłady obejmujące: Pismo św., dogmatykę, życie wewnętrzne, liturgikę, misjologię, życie dominikańskie, historię Zgromadzenia, śpiew, Konstytucje naszego Zgromadzenia, spuściznę Ojca Założyciela.

Po drugie – nie uczymy się dla samej nauki, ale studiujemy po to, by móc głosić tym, do których będziemy posłane. Dlatego oprócz mocnego fundamentu Prawd Objawionych i nauki Kościoła, powinnyśmy niejako “studiować świat” i czytać znaki czasu. To wszystko po to, by wiedzieć jakie problemy spotkają nas, gdy będziemy szły z Dobrą Nowiną do konkretnych ludzi czy grup. Studium więc nie może ograniczać się do suchego wertowania kolejnych książek, ale powinno być ściśle związane z pewnym zachwytem i fascynacją, dzięki czemu to, co głosimy stanie się dla ludzi pociągające. To właśnie ze studium rodzi się PASJA GŁOSZENIA, która była tak właściwa św. Dominikowi.

A po co głosimy?

By ludzie poznając Prawdę doszli do zbawienia.