Liturgia

„Ośrodkiem życia wewnętrznego i modlitwy sióstr jest Msza święta.”

(z Konstytucji Zgromadzenia)

„Jest we Mszy św. zawarta jakaś moc, która w całej pełni nigdy nie zostanie wyzwolona, lecz która przynosi swoje owoce, mniejsze lub większe, zależnie od tego, ile ich wierni swą wiarą i pobożnością potrafią z niej wyzwolić.”

(z pism Założyciela)

Odmawiamy wspólnotowo liturgię godzin – brewiarz. Przez jej celebrowanie uczestniczymy w modlitwie Chrystusa, który modlił się słowami tych samych psalmów, a teraz w Kościele i przez Kościół nieustannie wielbi Ojca.

W liturgii godzin składamy chwałę Bogu w imieniu całego stworzenia i dla całego świata wypraszamy łaski.

 
Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi © 2019 Frontier Theme
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!