Liturģija

Māsu garīgās un lūgšanu dzīves centrā ir Svētā Mise.”

(no Kongregācijas konstitūcijām)

„ Svētajā Misē ir ietverts kāds spēks, kurš visā pilnībā nekad netiks atbrīvots, bet kas nes savus augļus, mazākus vai lielākus, atkarībā no tā, cik daudz ticīgie ar savu ticību un dievbijību spēs no tās smelt.

(no Dibinātāja rakstiem)

Kopīgi lūdzamies Stundu liturģiju- breviāru. Caur šo celebrāciju piedalāmies Jēzus lūgšanā, kurš lūdzās ar šo pašu psalmu vārdiem, bet tagad Baznīcā un caur Baznīcu nemitīgi slavē Tēvu.

Stundu liturģijā visas radības vārdā atdodam godu Dievam un izlūdzam žēlastības visai pasaulei.