Dibinātāja raksti

Tēvs Jaceks Voroņeckis (O. Jacek Woroniecki) mums atstāja bagātīgus rakstu krājumus. Viņa radošums aptver dažādu zināšanu sfēras: gan filosofijas un teoloģijas tēmas, gan svēto dzīves aprakstus un garīga satura pārdomas, gan arī atsevišķas tēmas no humanitāro, sabiedrisko un politisko zinātņu sfērām. Viņa atstāto rakstu krājums ir 250 tituli, no kuriem daži tika izdoti atkārtoti. Arī tagad vairāki materiāli ir sagatavoti izdošanai poļu valodā. Diemžēl latviešu valodā vēl nav pieejami tulkojumi.