Modlitwa w nowicjacie

   Czas formacji początkowej ma na celu stworzenie takiej przestrzeni, aby modlitwa stała się dla nas czymś najważniejszym. Modlitwa rozumiana jako spotkanie z Bogiem, nieustanne przebywanie w Jego Obecności – bez względu na to, co robimy. W tym właśnie wyraża się kontemplacyjno – apostolski charakter naszej duchowości. Tak pojmowanej modlitwy uczymy się do końca życia, próbując równoważyć i łączyć życie modlitwy z głoszeniem Słowa Bożego wszędzie i na wszelkie sposoby.

   Modlitwa w nowicjacie to nie tylko przyswajanie sobie pewnej postawy obcowania z Bogiem, ale również włączenie się w bardzo konkretny plan modlitw wspólnoty sióstr, który obejmuje: codzienną Mszę św., Liturgię Godzin, różaniec, rozważanie Pisma Świętego i adorację. Przywiązujemy dużą wagę do rozważania Słowa Bożego – uczymy się patrzeć na życie przez Jego pryzmat. Szczególną rolę odgrywa u nas modlitwa wstawiennicza i modlitwa za zmarłych, zwłaszcza za dobroczyńców naszego Zakonu.

   Przywilejem przeżywania czasu formacji jest własne ORATORIUM nowicjackie, niewielka kaplica z Najświętszym Sakramentem, znajdująca się na tym samym piętrze, co nasze cele zakonne. Jest to miejsce modlitwy przeznaczone wyłącznie dla nas. Dzięki temu nasza więź z Jezusem może – powoli, według pragnień i predyspozycji każdej z nas – rozwijać się i umacniać.