Nowenna za przyczyną Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego w szczególnej potrzebie

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 21.02.2019 r. nr 204(K)2019 – do prywatnego odmawiania

Dzień I – Bóg wysłuchuje proszących

„Bóg pragnie modlitwy błagalnej. Uczynił nas niejako swoimi współpracownikami, dał nam udział w świętym dziele Opatrzności.”
(Rekolekcje dla Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi – 1932 r.)

Wszechmogący Boże, Ty zapraszasz nas, abyśmy w trudnych chwilach życia zwracali się do Ciebie jak do najlepszego Ojca, któremu zależy na naszym prawdziwym dobru i szczęściu. Odpowiadając na Twoje wezwanie, staję dziś przed Twoim majestatem, aby błagać o łaskę ……
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który w trudach i przeciwnościach nie upadał na duchu, ale tym usilniej się modlił, wzywając pomocy Twej Boskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień II – Bóg prowadzi ufających Mu

„Nie niecierpliw się na samą siebie i żyj tym mocnym przekonaniem, że jesteś dzieckiem Bożym, a sam Ojciec niebieski twymi krokami prowadzi i doprowadzi do celu, który Ci przeznaczył, bylebyś Ty się Jego świętej woli nie przeciwstawiała”
(List do Janiny Wielowieyskiej z 29.12.1922 r.)

 

Wszechmogący Boże, Ty nas prowadzisz po szlakach życia ku pełni szczęścia w Twoim królestwie. Ufając w Twoje ojcowskie przewodnictwo, pragnę błagać o łaskę …..
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który potrafił przyjmować doświadczenia życia ufając, że trud codzienności przemieni się w perły wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień III – Bóg nagradza wytrwałych

„…zachęcam do wytrwania dalej na drodze coraz większego zaparcia się wewnętrznego”.
(List do Janiny Wielowieyskiej z dnia 10.11.1929 r.)

Wszechmogący Boże, Ty przez doświadczenia codzienności uczysz nas prawdziwej wytrwałości. Wierząc w Twą ojcowską pedagogię błagam usilnie o łaskę …
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który poprzez świadome zaparcie się siebie, pomimo cierpień, wciąż wzrastał duchowo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień IV – Bóg dopuszcza próby

„Pozwól Panu robić w twej duszy, co uzna za stosowne, nic nie może ci się stać bez Jego pozwolenia.”
(List do Janiny Wielowieyskiej z dnia 13.09.1932 r.)

Wszechmogący Boże, Ty pomagasz nam kształtować nasze charaktery, pozwalając przekraczać piętrzące się na drodze przeciwności. Powierzając się Twojej ojcowskiej mądrości, staję dziś przed Tobą, aby prosić o łaskę …
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który ufał Twemu miłosierdziu, także w okresach długotrwałego cierpienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień V – Bóg podnosi przytłoczonych cierpieniem

„Ufaj bez granic i wierz w wartość oczyszczającą cierpienia.”
(List do Matki Marii Wielowieyskiej z dnia 10.11.1933r. )

 

Wszechmogący Boże, Ty dopuszczając na nas wydarzenia niosące ze sobą cierpienie, oczyszczasz nasze dusze ze skutków grzechów i niewierności. Oddając się Twojej uzdrawiającej miłości, błagam o łaskę …
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który głęboko wierzył w przemieniającą moc cierpienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień VI – Bóg przemienia smutek ufnych w radość

„Owszem, wolno czasem jęknąć pod ręką Bożą, ale na dnie duszy trzeba mieć zawsze ogromną ufność w Opatrzność Bożą i pamiętać, że miłującym Boga, wszystko obraca się ku dobremu”
(List do Janiny Wielowieyskiej z dnia 8.02.1929 r.)

 

Wszechmogący Boże, Ty na kartach Ewangelii zapewniasz nas, że Opatrzność Boża troszczy się o każdy wymiar naszej doczesnej pielgrzymki. Ufając Twojej miłosiernej opiece, błagam gorąco o łaskę …
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który nigdy nie zapominał, że także bolesne wydarzenia pomagają w rozwoju tym, którzy służą Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień VII – Bóg okazuje łaskę cierpliwym

„…łaska Boża w twej duszy działa. O jedno bym się obawiał, a mianowicie, abyś nie chciała zbyt gwałtownie uzyskać tego, czego znacznie łatwiej dopniesz oddając się ufnie w ręce Chrystusa Pana.”
( List do Matki Marii Wielowieyskiej z dnia 11.02.1933 )

 

Wszechmogący Boże, Ty przypominasz nam, abyśmy nie tracili odwagi i nadziei nawet wówczas, gdy ciemne chmury bólu i smutku zasłaniają horyzont życia. Powierzając się Twojej Opatrzności błagam o łaskę ….
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który nie tracił optymizmu i humoru także w chwilach uporczywego bólu i osamotnienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień VIII – Bóg pochyla się nad zawierzającymi Mu

„Trzeba się zupełnie pogodzić z wolą Bożą, wyrzec się wszelkiej chęci robienia czegokolwiek, co by nie było Jego wolą. Wtedy i sił nieco wróci, albo nawet przy ich braku zacznie Pan Bóg człowieka używać do swoich celów.”
(List do Matki Marii Wielowieyskiej z dnia 17.04.1933 )

Wszechmogący Boże, Ty umacniasz ludzi ufających Tobie, budząc w ich sercach wielkoduszność i pokorę. Pamiętając o Twojej pomocy, na którą zawsze możemy liczyć, błagam Cię o łaskę ….
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który słowem i przykładem zachęcał do całkowitego zawierzenia Tobie swych planów i pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Dzień IX – Bóg ma upodobanie w składających ofiary

„To trochę, co wypadnie wycierpieć, będę się starał łączyć z cierpieniami Zbawiciela i ofiarowywać Mu za moje grzechy i na uproszenie łask dla siebie i dla najdroższych.”
(List do Matki Marii Wielowieyskiej z dnia 25.07.1946 r.)

Wszechmogący Boże, Ty przyjmujesz nasze drobne ofiary i sprawiasz, że przeżywane cierpienie może się stawać źródłem Twoich darów dla nas i dla tych, których Tobie powierzamy. Dziękując za wielką godność, jaką nas obdarowałeś, błagam pokornie o łaskę …
Zanoszę tę prośbę przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, który chętnie składał w Twoje ręce swoje cierpienia, aby nie pozostawały bezowocne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.