Orzeł

Dom św. Dominika w Orle

Orzeł – blisko 350-tysięczne miasto w południowo-zachodniej części Rosji. Od połowy XIX w. istniała tu parafia katolicka, zlikwidowana przez władze sowieckie w 1938 r. W latach 1931-35 mieszkały w Orle, ukrywając się, dominikanki obrządku wschodniego ze Zgromadzenia Matki Abrikozow.

Siostry Dominikanki Misjonarki przybyły do Orła w 2004 r. na prośbę Parafian, miejscowego Proboszcza – Ks. Zbigniewa Króla oraz Ordynariusza Diecezji – Ks. Abpa Tadeusza Kondrusiewicza. Apostołują w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, a właściwie w Dekanacie, który obejmuje teren Rosji europejskiej od Moskwy na południe – do granicy z Ukrainą.

Oprócz zwykłej pracy parafialnej (zakrystia, animacja liturgiczna, posługa organistki) Siostry pomagają w przygotowywaniu do sakramentów. Prowadzą comiesięczne dekanalne spotkania młodzieży, a w czasie wakacji – obóz dziecięco-młodzieżowy. Katechizują, odwiedzają chorych. W przypadku nieobecności kapłana (który obsługuje również parafie w innych miejscowościach) prowadzą nabożeństwa, przewodniczą Liturgii Słowa i udzielają Komunii Świętej. Z taką samą posługą dojeżdżają do sąsiedniej parafii (odległej o 140 km). Siostry przez swą obecność i troskę są oparciem dla katolików, którzy w swoim środowisku stanowią mniejszość i często spotykają się z nieporozumieniem.

 

Россия
Орел 302016
Ул.Комсомольская 237
Tel. 007 – 900 483 56 61

e-mail: [email protected]