Wspólnota

Wspólnota jest nieodłącznym elementem charyzmatu dominikańskiego i pomaga nam realizować cel Zgromadzenia.

Źródłem jedności wspólnoty jest przede wszystkim Jezus Chrystus, który każdą z nas powołał. Jedność wspólnoty umacnia stale nauka Ewangelii i liturgia, zwłaszcza Eucharystia.

“Życie we wspólnocie wychowuje nas do miłości wzajemnej, która przejawia się w serdecznej delikatności uczuć oraz w szczerości i prostocie, właściwych dla naszej duchowości.”

(z Dyrektorium Zgromadzenia)

Jesteśmy różne, ale łączy nas:

  • łaska powołania,
  • konsekracja zakonna,
  • wspólny cel,
  • duchowość dominikańska i misyjna,
  • jednakowy styl życia.