Nowicjat

Nowicjat – to szczególny czas w naszym życiu. Poznajemy nasz Zakon, nasze Zgromadzenie, wzrastamy i pielęgnujemy nasze powołanie, „kształtujemy swe życie wewnętrzne w duchu Ewangelii i nawiązujemy ściślejszą przyjaźń z Chrystusem

(z Konstytucji Zgromadzenia).

Jako najmłodsze dopiero uczymy się opierać swe życie na żywej wierze i przez nią szukamy Chrystusa w modlitwie, we wspólnocie i codziennych obowiązkach

(z Konstytucji Zgromadzenia).