Józefów

Dom św. Jacka w Józefowie

Placówka w Józefowie została założona w 1963 roku. Przez wiele lat Siostry prowadziły tutaj działalność charytatywną. Z czasem rozpoczęły pracę katechetyczną w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, później w józefowskich szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Obecnie pracują także w parafii św. Jana Chrzciciela w Michalinie.

Wychowanie dzieci oraz dorosłych do czynnego i owocnego udziału w Liturgii  jest Siostrom szczególnie bliskie. Corocznie w parafiach przygotowują dzieci do pierwszej Komunii św. oraz Rocznicy. Prowadzą grupy formacyjne w szkołach i parafiach min. Bielanki, Schola, Koło misyjne i Wolontariat.

Klasztor Sióstr jest dla dzieci i młodzieży miejscem spotkań. W kaplicy uczą się modlitwy i skupienia. W czasie wolnym uczniowie i członkowie grup przychodzą na spotkania formacyjno – integracyjne w ramach autorskiego programu: Skarby Kościoła, połączonego z modlitwą i zabawą. Sosnowy ogród i małe trawiaste „boisko” doskonale nadają się na świętowanie, zabawy i grillowanie. Osoby dorosłe także mają tutaj swoją przystań. Dwa razy w miesiącu kobiety we wspólnocie Betania gromadzą się na modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym.

Od kilku lat systematycznie w klasztorze Sióstr odbywają się Formacyjne Spotkania Katechetyczne, podczas których Siostry mogą wspólnie modlić się w intencji dzieł apostolskich oraz wzbogacać swój warsztat pracy.

Czas ferii i wakacji jest dla Sióstr okazją do wyjazdów na pielgrzymki, kolonie i zimowiska.

„Nic nie czyni nas tak bliskimi Bogu, jak udział w zbawczej działalności nad duszami, jak współpraca z Nim w zbawianiu bliźnich.”

                                                                                /o. Jacek Woroniecki OP/

Kontakt:

05-420 JÓZEFÓW, ul. Piaskowa 48;

tel. 22/ 789 25 02;

e-mail: [email protected]