Bielsk Podlaski

Dom św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski zamieszkuje ludność polska, białoruska i ukraińska, z czym wiąże się wielowyznaniowy charakter tej społeczności. Jest to największe miasto diecezji drohiczyńskiej.

Dominikanki Misjonarki zostały zaproszone do Bielska w 1992 r. Zamieszkały w ofiarowanym im domu i rozpoczęły pracę przy kościele parafialnym Narodzenia NMP, który z czasem otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Jedna z Sióstr pełni w nim posługę zakrystianki. Inne katechizują – w szkole podstawowej i w liceach – starając się jednocześnie gromadzić dzieci w grupach przyparafialnych, a młodzieży pomagać odnaleźć swój sposób zaangażowania w Kościele. Dom Sióstr jest przystanią dla szukających Pana, a kaplica – miejscem, gdzie można przyjść, by wielbić Go modlitwą liturgiczną, bądź w ciszy Go adorować.

Kontakt:

ul. Żeromskiego 34

17-100 BIELSK PODLASKI

tel. 85/ 730 25 43

e-mail: [email protected]