Kijów

Dom Zwiastowania Pańskiego w Kijowie

Kijów – stolica Ukrainy, blisko 3-milionowe miasto, prawie całkowicie zateizowane przez system sowiecki.

Dominikanki Misjonarki wyjeżdżały do ZSRR w ukryciu od lat 60-tych. Ujawnienie działalności na tamtych terenach mogło nastąpić dopiero po pieriestrojce. Pierwsza Siostra zamieszkała w Kijowie na stałe w 1990 r. Od początku włączyła się w apostolstwo przy odradzającej się parafii św. Aleksandra. Utrzymywała dawne kontakty z tercjarzami dominikańskimi. Trudno natomiast określić moment powstania w Kijowie pierwszego klasztoru Zgromadzenia. Obecnie mieści się on w mieszkaniu w bloku. Siostry – oprócz stałej pracy katechetycznej wśród dzieci z rodzin polskich lub polskiego pochodzenia – na różne sposoby angażują się w działalność tamtejszego Kościoła. Prowadzą też katechezę w języku polskim, pomagają w opiece duszpasterskiej nad rodzinami katechizowanych. Jedna z Sióstr przez dziesięć lat wykładała w Kolegium Teologicznym św. Tomasza. W codziennych trudach posługi pokrzepia Siostry świadomość mocy, jaką promieniuje dokoła Jezus obecny w Eucharystii w ich domu, a także celebrowana wspólnie modlitwa.

 

Kontakt:

03-194 KYIV, Vul.Litvinenko-Volgemut 4 kv. 44

Ukraina

tel: 00380 44 405 92 14
[email protected]