Powołania

…Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało…(Mt 9,37)

….Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody….(Mt 28,19)

… Pójdź za Mną…(Łk 18.22)

TO GŁOS JEZUSA

Mówi…wzywa…woła…

Czy można Go nie usłyszeć?

Można.

Czy można odmówić?

Można.

Ale czy wtedy będziesz NAPRAWDĘ szczęśliwa?

 

Pójść za głosem Jezusa… jako chrześcijanka, jako żona, matka, jako siostra w zakonie…

Daj sobie czas na modlitwę, rozeznanie, decyzję

 – w czasie rekolekcji wakacyjnych

– weekendowych dni skupienia

– indywidualnych dni modlitwy w Zielonce

 

Kontakt :
s. Beata OP
[email protected]
facebook.pl/dominikankimisjonarki