Dzień modlitw za siostry misjonarki

25.09.2022 w Warszawie w kościele sióstr wizytek została odprawiona Msza święta w intencji sióstr pracujących na misjach. Tego dnia łączyłyśmy się w modlitwie ze wszystkimi misjonarkami, a przede wszystkim z naszymi siostrami pracującymi na różnych placówkach misyjnych. Dziękowałyśmy Bogu za ich posługę. 

Podczas homilii usłyszeliśmy: u podstawa są słowa: wiara, miłość, świadectwo, entuzjazm…. oraz Kto nauczył się być uczniem Jezusa staje się misjonarzem. 

Bądźmy świadkami Jezusa zmartwychwstałego.

Updated: 26 września 2022 — 20:15