Kolejna rocznica odejścia z tego świata naszego Ojca Założyciela.

18 maja 1949 roku odszedł do Pana nasz Ojciec Założyciel, Jacek Woroniecki OP. Obchodząc kolejną rocznice jego odejścia z tego świata i radując się tym, że jest Sługa Bożym, dzielimy się kilkoma myślami, które pozostawił w licznych swoich pisanych działach.

 

Pierwszą odpowiedzią, jakiej się Bóg spodziewa od nas za swe miłosierdzie,

jest nadzieja. Ona jest tu pierwsza.

Bóg żąda od nas jeszcze dwóch niejako odpowiedzi, a mianowicie bojaźni

i wzajemnego miłosierdzia.

                “Tajemnica Miłosierdzia Bożego”

 

To trochę, co wypadnie wycierpieć,

będę się starał łączyć z cierpieniem Zbawiciela

i ofiarowywać Mu za moje grzechy i na wyproszenie wielu łask

dla siebie  i dla najdroższych.

A wiecie dobrze, że wśród nich macie miejsce honorowe

List do s. J. Wielowieyskiej (13.05.1946)

 

Wszystkie formy modlitwy

będą coraz bardziej umacniać w duszach cnotę miłości Boga i bliźniego,

która żyje i karmi się modlitwą.

    “U podstaw kultury katolickiej”

 

Updated: 17 maja 2020 — 09:57