Misjonarz na Wielki Post

Jak to się stało tradycją kilku już lat w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zielonce jest przeprowadzana akcja Misjonarz na Wielki Post. W tym roku modlitwą na katechezie, modlitwa indywidualną i rodzinną zostały, przez poszczególne klasy, objęte placówki misyjne Sióstr Dominikanek Misjonarek, a także kilku misjonarzy indywidualnych. Każda klasa otrzymała kartkę z imieniem i nazwiskiem misjonarza, jego zdjęciem i nazwą kraju, w którym pracuje. W klasach młodszych kartki zawisły na drzwiach sal lekcyjnych, a w starszych opieką nad kartkami zajęli się wolontariusze poszczególnych klas. Każdego dnia, jak też na każdej katechezie, uczniowie mogli zaznaczać odmówioną modlitwę. Zebrane na koniec Wielkiego Postu kartki wraz z życzeniami, zdjęciem uczniów i ich podpisami zostały przesłane na placówki misyjne do tych, którzy byli otaczani modlitwą. Akcję pilotowała s. Gabriela.

Podobną akcję, wraz z dziećmi z koła misyjnego, przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie s. Beata.

 

Updated: 29 marca 2018 — 11:24