Niedziela misyjna

W Niedzielę Misyjną, której hasłem są słowa MISJE SERCEM KOŚCIOŁA dzieci z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie włączyły się w modlitwę za misje i misjonarzy. Szczególny akcent misyjny miała modlitwa wiernych i procesja z darami ofiarnymi. Po Mszy świętej dzieci miały okazję spotkać się z ks. Damianem, który w tym roku w Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje się do wyjazdu na misje do Argentyny.

Updated: 22 października 2023 — 20:32