“Polska pod Krzyżem” przy klasztorze Sióstr Dominikanek Misjonarek

Przy ołtarzu Krzyża będę

głosił wiarę w moc Miłości.

Updated: 15 września 2019 — 17:07