Śluby wieczyste

2 lipca 2019 roku, w swojej rodzinnej parafii, Miłosierdzia Bożego, w Otwocku s. Daria powiedział Bogu wieczyste TAK.  To wielki dar dla Zgromadzenia, za który dziękujemy naszemu Ojcu.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Mt 16, 16

To słowa, które s. Daria napisała na swoim obrazku śłubnym.  Módlmy się by Pan spełnij pragnienia jej serca.

Updated: 28 października 2020 — 08:33