Świątecznie z Grójeckiej

Warszawa. Klasztory ukryte w kamienicach. Rytm Nieszporów miesza się z krokami ludzi, wracających po pracy do domu, z tupotem dziecięcych nóg zbiegających po schodach.

Klasztory w kamienicach – duchowe bogactwo miasta. Serce domu, które kryje się w Tabernakulum.

Czuwając przy Jezusie w rozważaniu Tajemnicy Jego Narodzenia rozmawiamy z Nim o bliskich i dalekich, o ludziach i sprawach…o Tobie, który teraz czytasz te słowa.

W roku szkolnym dużo mówimy o Bogu.

Gdy milknie gwar szkoły – mówimy z Bogiem.

Gdzieś w wielkim mieście KTOŚ o Tobie pamięta.

Siostry z Grójeckiej

Updated: 29 grudnia 2018 — 14:51