Święta Paschalne

WP_20160322_20_29_59_ProŻyczymy aby Święta  Wielkanocne
były czasem wdzięczności JEZUSOWI
za JEGO  ogromną MIŁOŚĆ
i otwartości na to wszystko, czym ON sam,
w Swoim  MIŁOSIERDZIU pragnie nas obdarować.


Z ufnością i radością zawierzajmy Jezusowi
każdą chwilę swego życia.

 

Jezu, dziękuję za Twe święte STOPY,
którymi utorowałeś mi  drogę
i zostawiłeś za sobą wyraźny ślad.

Jezu, dziękuję za Twe święte DŁONIE,
które zawsze są gotowe, by pochwycić, by przyciągnąć i ogarnąć.

Jezu, dziękuję za Twe miłosierne SERCE.
Pozwól mi do Niego się wtulić.
Ono z miłości do mnie umarło
i z tęsknoty za mną zmartwychwstało.

Jezu cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego.
Jezu cichy i pokorny, uczyń ręce me miłosierne  jak Twoje.
Jezu cichy i pokorny, uczyń stopy me wytrwałe jak Twoje.

Updated: 15 października 2017 — 12:16