Tydzień misyjny u Dominikanek misjonarek

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – to słowa hasła na Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień szczególnego zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła.  Odkrywamy w nim prawdę, że im lepszą relację mamy z Chrystusem, tym bardziej ewangelizacja staje się naszą osobistą sprawą.

W naszej kaplicy w Tygodniu Misyjnym zapraszamy:

– na codzienny wspólny różaniec w intencji misji i misjonarzy o godz. 18:00

– na film “Dzieci Ventanas” o pracy misyjnej w Ekwadorze – we wtorek bezpośrednio po różańcu

– do podzielenie się słodyczami dla dzieci i bezdomnych, z którymi pracują nasze siostry w Kuldidze

Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20) jest zaproszeniem dla każdego z nas, abyśmy „przyjęli to brzemię” i ujawnili innym to, co
nosimy w swoich sercach. Ta misja jest i zawsze była istotą Kościoła: „Kościół istnieje, aby ewangelizować” (Evangelii nuntiandi, 14). Nasze życie wiary słabnie, przestaje być prorockim znakiem i traci zdolność do zachwytu i wdzięczności, gdy zamykamy się w sobie lub w małych grupkach. Ze względu na swoją dynamikę życie wiary wymaga coraz większej otwartości, dzięki której można dotrzeć do wszystkich i przygarnąć każdego. Pierwsi chrześcijanie, nie ulegając pokusie zamknięcia się w elitarnej grupie, zostali zainspirowani przez Pana oraz przez nowe życie, które im ofiarował, aby pójść do pogan i dać świadectwo o tym, co widzieli i słyszeli: bliskie jest królestwo Boże. Czynili to z hojnością,
wdzięcznością i wielkodusznością właściwymi dla tych, którzy sieją, wiedząc, że to inni będą cieszyć się owocami ich zaangażowania i poświęcenia. Dlatego lubię myśleć, że „Nawet najsłabsi, z różnymi
ograniczeniami i zranieni mogą być na swój sposób misjonarzami, ponieważ zawsze trzeba pozwalać, aby dobro było przekazywane, nawet jeśli współistnieje z wieloma słabościami” (Christus vivit, 239).
W Światowy Dzień Misyjny, obchodzony co roku w przedostatnią niedzielę października, z wdzięcznością wspominamy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić nasze chrzcielne zobowiązanie do bycia hojnymi i radosnymi apostołami Ewangelii. Pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy zdecydowali się wyruszyć w drogę, opuścić ojczyznę i rodzinę, żeby zanieść Ewangelię szybko i bez lęku do najdalszych narodów i miast, w których tak wielu ludzi spragnionych jest błogosławieństwa.

fragment Orędzia Papieża Franciszka ma Niedzielę Misyjna 2021

 

Updated: 24 października 2021 — 21:04