Uroczystość Patronalna Zgromadzenia – Matki Bożej Bolesnej

Św. O. Pio z Pietrelciny w dniu Matki Bożej Bolesnej powiedział: Bolesna Dziewica nas kocha, ponieważ zrodziła nas w bólu i miłości. Matka Boża Bolesna niech nigdy nie opuszcza twej duszy, a Jej cierpienia niech będą wyryte w twoim sercu. Niech je rozpala miłość do Niej i do Jej Dziecięcia. 

Ojciec Jacek Woroniecki, nasz Założyciel, powierzył nasze Zgromadzenie Matce Bożej stojącej pod krzyżem. W dniu naszego święta patronalnego wraz z Maryją stajemy przy krzyżu Jezusa, by uczyć się jak żyć z Jezusem i Maryją tu na ziemi, by kiedyś wraz z Nimi królować w niebie.

Ten dzień jest też naszym świętowaniem we wspólnocie całego Zgromadzenia. Dziękujemy Bogu za dar naszego powołania i charyzmatu dominikańsko – misyjnego w Kościele świętym.

 

Updated: 28 października 2020 — 07:43