Uroczystość św. Ojca Dominika i pierwsze śluby s. Marii Katarzyny

Bądź błogosławiony, Panie, Ty dałeś swemu Kościołowi sługę Twego Dominika jako przewodnika wielu braci, spraw, abyśmy zawsze z radością wstępowali w jego ślady ufni w Twoje miłosierdzie.

Z JUTRZNI NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA DOMINIKA…

Ten dzień, dla nas, sióstr dominikanek, to wyjątkowy czas bliskości z naszym Patriarchą św. Ojcem Dominikiem.

Jest to też czas szczególny we wspólnocie, gdyż tego dnia dziękujemy Bogu za kolejne TAK wypowiedziane Bogu poprzez pierwsze śluby zakonne. Tym razem uczyniła to s. Maria Katarzyna.

Dziękujemy za dar jej powołania, za jej rodziców i wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób stanęli na drodze jej zakonnego powołania.

Updated: 17 sierpnia 2020 — 15:59