„Wakacje z uśmiechem” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

22 lipca 2022 r. zakończyły się w Opolu 8-dniowe „Wakacje z uśmiechem” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zostały one zorganizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, m.in. w Seminarium Duchownym w Opolu, które bardzo życzliwie nas przyjęło i gościło.  Dzieci i młodzież z różnych zakątków Ukrainy, przebywająca obecnie w różnych  miejscach w Polsce przyjechała do Opola, by nawiązać relacje, doświadczyć wspólnoty, a także modlić się o zakończenie wojny na Ukrainie. Uczestnicy obozu mogli, m.in. zwiedzić Opole, Nysę, Górę św. Anny, Jurajski Park w Krasiejowie, przeżyć wiele pięknych i niezapomnianych wrażeń oraz umocnić swoją nadzieję na zwycięstwo dobra i nadejście wolności.  Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy  – stypendystów i sympatyków Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy czuwali nad podopiecznymi z Ukrainy. Cieszymy się, że również my mogłyśmy zaangażować się w to szlachetne dzieło i byłyśmy w gronie Wolontariuszy tego obozu.

Updated: 31 lipca 2022 — 10:07