Dni skupienia dla dziewcząt.

Bóg obdarowuje nas codziennie. Obdarowuje różnorodnie. Jesteśmy w każdej chwili życia ogarnięci Jego łaską. Właśnie Boża łaska była zasadniczym tematem dni skupienia w Zielonce, w dniach 20-22.10.2017. Przewodników duchowych było trzech….św. Tomasz …i jego dwaj wierni  duchowi synowie o. Reginald Garrigou- Lagrange i o. Jacek Woroniecki. To w oparciu o ich naukę s. Katarzyna próbowała przypomnieć uczestniczkom sposoby działania   łaski w duszy, która pozostaje w przyjaźni  ze swoim Stwórcą.   Ostatecznym rezultatem współpracy człowieka z obdarowującym go Bogiem jest świętość. Świętość jest jednocześnie pełnią rozwoju osobowości, w której wszystkie umiejętności nabierają mocy a jednocześnie łączą się ze sobą w jakiejś niezwykłej, nadprzyrodzonej harmonii. Taką harmonią jaśniała dusza św. Dominika. Podczas jednego ze spotkań można było podpatrzeć blask owej  harmonii, w życiu Założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.

 Październikowe dni skupienia prowadziły siostry z Grójeckiej. Uczestniczyły w nich również  siostry nowicjuszki, których obecność nadała niezapomnianego kolorytu chwilom skupienia. Już dziś zapraszamy na kolejne dni spotkania z Panem w Jego przedziwnych tajemnicach.

Updated: 3 listopada 2017 — 18:50