Kolędowanie misyjne w Bielsku Podlaskim

Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia, kolędnicy misyjni wyruszyli z Dobrą Nowiną do mieszkańców miasta. Dwie grupy młodych misjonarzy pod opieką sióstr rozpoczęły kolędowanie 26 XII w kościele parafialnych. Następnego dnia z radością w sercu i uśmiechem na ustach odwiedzali parafian w ich domach.  W tym roku po raz pierwszy kolędnicy misyjni odwiedzili również uczniów klas najmłodszych w szkole nr 5. Była to grupa utworzona z członków należących do  Klubu wolontariackiego działającego w szkole.

Updated: 16 stycznia 2018 — 20:22