Rekolekcje rodzin

W dniach 29 września – 2 października 2022 roku w Zielonce odbyły się rekolekcje rodzin Sióstr. Cały piątek poświęcony był odnowie ducha. Towarzyszył nam o. Kazimierz Szymczycha SVD. Konferencja o Eucharystii mocno odbiła się w sercach, wzbudziła wdzięczność i pragnienie jednoczenia się z Jezusem Ukrytym. Adoracja, okazja do spowiedzi, Msza św., Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga krzyżowa, modlitwy z Siostrami – wszystko otwierało na przyjęcie ogromu łask, przygotowanych dla każdego z nas w tym czasie. Był też czas na swobodne rozmowy i “opowieści misyjne” o. Kazimierza, który 25 lat posługiwał w Zairze (dziś Kongo). 
Na tradycyjną pielgrzymkę wyruszyliśmy do miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, a raczej z jego dzieciństwem – do Rostkowa i Przasnysza. Czas został wykorzystany maksymalnie, a Pan Bóg obdarzył nas przepiękną pogodą. Atmosfera wspólnej modlitwy, wędrówki, wysłuchanych świadectw, sprzyjała refleksji o tym, co w życiu najważniejsze i pobudzała do wdzięczności.
Związanie z powołaniem Sióstr, uczestnictwo w tej samej misji miało wyraz w przeżywaniu kolejnej stacji jubileuszu 90-lecia Zgromadzenia. Wracanie do korzeni, przypominanie minionych wydarzeń zostało zwieńczone zapoznaniem się wszystkich z aktualną posługą Sióstr na Ukrainie.
Bogu niech będą dzięki!
 
 
Updated: 18 października 2022 — 20:36